Contact Us

Call Us

0977 09 07 20

WhatsApp Us

Zalo 0977 09 07 20

Liên hệ

Giỏ hàng vista


Mã căn Tower No of Br GFA NSA View Price Đơn giá (trd/m2)
04 lầu cao T4 2 101.3 94 Nội khu           4,200 41.461
04 lầu cao T2 2 101.3 92.9 Hồ bơi           4,250           41.95
04 lầu trung T5 2 101.3 92.9 Hồ bơi           4,300           42.45
04 tầng trung T2 2 101.3 94 Hồ bơi           4,300 42.45
06 lầu trung T5 2 101.3 92.9 Tiện ích, XLHN           4,350           42.94
06 lầu thấp T3 2 101.3 92.9 Tiện ích           4,400           43.44
04 lầu thấp có ban công T4 2 107 98 hồ bơi           4,700           43.93
04 lầu trung T2 2 101.3 92.9 Hồ bơi           4,500           44.42
04 lầu thấp T5 2 101.3 92.9 Hồ bơi           4,500           44.42
04 Lầu thấp T3 2 101.3 92.2 Hồ bơi           4,500 44.4
03 lầu cao T4 2 101.3 92.9 sông           4,950           48.86
06 lầu thấp T5 2 101.3 92.9 Hanoi Highway           4,600           45.41
03 lầu trung T4 2 101.3 92.2 Sông           5,200           51.33
05 lầu trung T5 2 101.3 92.9 sông           5,300           52.32
03 lầu cao T4 2 101.3 92.9 sông           5,400           53.31
03 sân vườn T3 2 137   sông           7,500           54.74
03 lầu trung T5 2 101.5 92.9 Sông           5,400           53.20
06 lầu thấp T5 2 107 99.2 Hồ bơi           5,000 46.73
06 lầu cao T3 4 172.2 158 Somerset/ XLHN           8,700           50.52
01 lầu cao T5 4 172.2 157.5 Sông         13,800           80.14
07 lầu thấp T5 3 142.2 128.5 Sông           5,600           39.38
01 lầu thấp T3 3 142.2 128.5 Sông           6,500           45.71
07 lầu thấp T5 3 142.2 128.5 Sông           6,600           46.41
05 lầu trung T1 3 135 123.4 XLHN           6,500           48.15
01 lầu cao T1 3 139.8 127.7 XLHN           6,800           48.64
01 lầu trung T5 3 142.2 128.5 Sông           8,600           60.48
02 lầu thấp T4 3 152.9 138.9 Hồ bơi           9,000           58.86
01 lầu thấp T2 3 157   XLHN           6,400 40.764
02 lầu thấp T2 3 135 123.4 Nội khu           6,000 44.444
02 Lầu trung T1 3 135 123.4 Hồ bơi           6,000 44.4